Χρήση της Αυθεντικής Περγαμηνής

Η Αυθεντική Περγαμηνή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα οποιοδήποτε φύλλο χαρτιού και από τις δύο όψεις, σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα εκτύπωσης καθώς και χειρόγραφα.

Δεδομένου ότι είναι αδύνατος η παραγωγή ιδίου ίχνους τεμαχίου, αποτελεί μοναδικό υλικό για μη πλαστογραφούμενα έγγραφα όπως:

- Πανεπιστημιακοί Τίτλοι

- Έπαινοι

- Βραβεία

- Επίσημα Έγγραφα κ.λ.π.

Η "Περγαμηνή Αυθεντική – Πιστοποιημένη" σαν πρώτη ύλη δεν διατίθεται στο ελεύθερο εμπόριο παρά μόνο σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακά ή Ευαγή, αποκλείοντας κάθε ανεξέλεγκτη χρήση καθ’ ότι είναι κατοχυρωμένη για την μοναδικότητά της στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) με αριθμό Δ.Ε. 1007038 και με Διεθνή Ταξινόμηση (INT.CL8): B41B 1/36, C14C 13/00.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 28 Δεκέμβριος 2014 19:52